We zijn op volle sterkte begonnen aan de repetities voor ons jubileumconcert. Sopranen zijn al ruim vertegenwoordigd in ons vaste koor. Met negen projectzangers heeft ons koor nu voldoende alten, tenoren en bassen om de stukken van Kurt Weil straks samen met het Noordhollands Jeugdorkest te laten klinken. Ook de solisten zijn inmiddels bekend, kortom de bezetting is rond! De eerste repetitie met het orkest zal zijn op 10 februari a.s.